2013 m. kovo 13 d., trečiadienis

Kodėl aš sakau Lietuva - lietuviams?

 Atėjo ir praėjo Kovo 11-oji bei didžiausias jos akcentas - patriotinės eitynės. Nepaisant "liberalių" asmenų draudimų ir "laisvos" spaudos nuolatinio eitynių smerkimo, demonų kūrimo ir neadekvačių etikečių klijavimo.
Nors eisena vyko neorganizuotai bei stichiškai, laikyčiau ją pavykusia. Ši taiki eisena tik pademonstravo aukštą mūsų tautininkų sąmoningumo lygį.

 Nors ir pasitaikė pavienių suklaidintų avelių, nepavykusių provokacijėlių, bet jos ištirpo pozityvią nuotaiką demonstruojančioje laisvų piliečių minioje.
Tad kodėl mūsų populiariosios masinės informavimo priemonės neigiamai nušviečia bei formuoja neigiamą nuomonę apie šią taikią, pilietinę, "iš apačios" kylančią iniciatyvą? Kodėl šmeižia jaunimą, kuris tiesiog naudojasi savo, konstitucijos jiems suteikta, teise? Informacijos trūkumas? Šio reiškinio nesupratimas? Primityviu būdu siekiama sukelti skandalą lygioje vietoje ir taip pasididinti savo masinės informavimo priemonės (MIP) reitingus? Jei taip, tada suabejočiau jų žurnalistine etika bei profesionalumu.
Bet manau, jog šaknys slypi daug giliau. Tų straipsnių bei draudimų užsakovai bijo šių žmonių. Bijo naujo Sąjūdžio, nes žino, kad ant šių žmonių sukelto Sąjūdžio atneštoje naujoje tvarkoje jiems nėra vietos. Nėra vietos tiems moraliniams, kriminaliniams bei politiniams išsigimėliams.
Jie nėra kvaili - užuodžia pavojų jų susikurtai iškreiptai Lietuvos tikrovei, kurioje tik jie gali sėkmingai tarpti, bet jie yra pakankamai idiotiški, jog manytų, kad gali tai užgniaužti senais KGB metodais. Nuolatinis šmeižtas, uždraustas kelias į MIP tribūną, o dar ir draudimai. Kvailiai, tai nesustabdys laisvo, save ir savo Tautą, savo idėją mylinčio bei gerbiančio žmogaus. Anaiptol - tai tik paskatins atkaklesnei kovai. O kova dar tik prasideda.
Bet grįžkime prie eisenos. Buvo tikrai smagu matyti tiek Lietuvai nusipelniusių žmonių. Signatarų, tremtinių bei politinių kalinių. Daugybę įvairaus amžiaus tautiečių, dainuojančių liaudies dainas bei skanduojančių "Lietuva". Bet kiek nustebino kai kurių veteranų baimė šūkiui "Lietuva - lietuviams". O be reikalo. Juk tas šūkis turi kitokią, daug gilesnę prasmę nei bando formuoti mums mankurtai. Jo nereikia vengti, jis labai dera šiems laikams, nors ir buvo ištransliuotas 20 amžiaus pradžioje.
Sakydamas "Lietuva - lietuviams" aš teigiu, jog Lietuvoje aukščiausia suverenitetą turi lietuvių tauta, tik jos sprendimu (referendumu) turi būti priimti visi svarbiausi tautai sprendimai.
Sakydamas "Lietuva - lietuviams" aš teigiu, jog laikas nustoti gaudyti madas iš Rytų ar Vakarų, o kurti savo, lietuvišką tvarką.
Sakydamas "Lietuva - lietuviams" aš teigiu, kad nenoriu integruotis į jokias viršvalstybines struktūras. Lietuvos valstybingumo išsaugojimas yra mūsų visų pareiga.
Sakydamas "Lietuva - lietuviams" aš teigiu, jog tautos interesai yra aukščiau už atskirų verslo grupių. Negali saujelė oligarchų misti tautos krauju.
Sakydamas "Lietuva - lietuviams" aš teigiu, kad nepamiršom savo emigravusių brolių lietuvių ir laukiame jų sugrįžtant. Tik kartu, surėmę pečius, mes nutrenksim išsigimėlius ten, kur jiems ir vieta - istorijos sąvartyne.

Lietuva - lietuviams, lietuviai - Lietuvai.Tautininkų sąjungos Kauno sueigos vicepirmininkas, Pramonės skyriaus pirmininkas         Marius Jonaitis
2 komentarai: