2015 m. liepos 1 d., trečiadienis

Penktoji kolona žvelgia į jus iš blizgančių viršelių

Publikuota Kaunotautininkas.lt
Marius Jonaitis
2014 m. balandžio 17 d. 19:49

 Štai jūs matote elementarų penktosios kolonos pavyzdį. Jūs galvojote, jog penktoji kolona Lietuvoje bus rusakalbiai ar lenkakalbiai? Aš irgi taip maniau. Gal tokių tarp jų ir yra, bet jų galia yra per menka lyginant su žmonėmis, turinčiais nuolatinį eterį masinėje spaudoje ir galinčiais formuoti nuomones.
 
Šneku apie šį pono V. Laučiaus straipsnį, kuris tik apipavidalina bendras mums peršamas nuotaikas. Šį komentarą išprovokavo jo arši retorika ir mūsų, tautininkų, kaltinimai absurdiškais dalykais.
 
Įvairaus plauko liberalai ir konservatoriai, pasinaudodami Ukrainos nelaime, mums bando įpiršti savo supuvusį požiūrį į gyvenimą. Tam, kad atsisakytume kas yra mums brangu ir integruotumėmės giliau į Europos sąjungos struktūras, paklustume neadekvatiems lenkų reikalavimams ir taip toliau. Nes tada apsisaugosime nuo rusų!
 
Logikos nulis. Net išgirdau tokių absurdiškų idėjų, jog jei užsieniečiai čia supirks žemes, tai jie bus suinteresuoti ginti mus nuo Rusijos. Kaip kvaila ir naivu. Iki 1940 metų Lietuvoje buvo nemažai užsienio kapitalo, bet atėjus kritinei situacijai už Lietuvą kraują liejo ne jie, o paprasti valstiečiai, ūkininkų, kurie valdė Lietuvos žemę, vaikai.
 
Grįžtant prie straipsnio, jo autorius net neslepia susierzinimo ir pasibjaurėjimo patriotais, kuriuos rašo su kabutėmis, vadina kaimiečiais (o kas blogai su kaimu?), jo požiūriu mes atstovaujame Dugino politiką ir remiasi jo prieš 17 metų parašyta knyga. Skamba užgauliai bei absurdiškai, bet viskas susidėlioja į vietas, kai pasidomėjęs autoriaus personalija pamatau, jog jis priklausė Tėvynės sąjungai. Žinoma, neteigiu, jog visi jie vienodi, bet partinė linija ryškėja. Kas keisčiausia, puola jis ne tik tautininkus, bet ir kolegas krikdemus, kurie yra išlaikę sveiką protą ir todėl pradeda labai kliudyti integracinei Kubiliaus linijai.
 
Toliau jis dėsto, jog formuojasi Maskvos-Berlyno ašis ir tuo siekiama ištėkšti amerikiečius iš Europos. O kas čia nuostabaus? Geopolitinės kovos vyksta jau šimtmečius, tiesiog vietoje Berlyno buvo Paryžius ir anksčiau siekė išstumti ne amerikiečius, bet britus. Visada vyko ir vyksta Dugino aprašyta „jūrų ir kontinento kova“. O mūsų koks vaidmuo? Reikia atsisakyti tautinio identiteto, jog išlaikytume amerikos interesą Vidurio ir Rytų Europoje (VRE)? Pirma, mes nesame tokie pajėgūs geopolitiniai dalyviai, jog tą pakeistume, o antra, kokia bus mūsų tapatybės interesų atsisakymo kaina? Nes galima tenkinti vis iškylančius kitų šalių reikalavimus iki tol, kol nebeliks nė tų varganų savarankiškumo likučių ir tapsime tik „donoras“ kitoms tautoms.
 
V. Laučius nenori, o gal ir negali suprasti tokio dalyko kaip tautos savigarba, saugant savo etninę tapatybę ir išlaikant šeimininko teises savame krašte. Gal dėl to, jog ponas Vladimiras yra tik pusiau lietuvis? Nieko asmeniško, bet istorijoje jau seniai įrodytas faktas, jog patys agresyviausi žmonės būna tie, kurie neturi savo aiškios tautinės tapatybės, tad jaučia kažkokią pagiežą tam tikroms savo tapatybės dalelėmis. Ponas Laučius nemėgsta lietuviško tautiškumo, bet lygiai taip pat nemėgsta ir savo rusiškos tapatybės dalies. Ponaitis Dovydas Pancerovas taip pat nešioja slavišką pavardę bei laiko baisų pyktį ant lietuvių patriotų ir Rusijos. Sutapimas? Manau, jog ne, nes toks Algis Ramanauskas taip pat turi slaviškų šaknų, "varo" panašią politiką ir... susijęs su konservatorių partija. Nesakau, jog visi žmonės, kurie turi kitos tautos kraujo yra kažkuo blogesni. Anaiptol - žinau daugybę puikių žmonių, bet kodėl viešojoje erdvėje matomi tik tokie žmonės? Kam tai naudinga?
 
Vladimiras Laučius lrt.lt redaktorius, kuris savo facebook'o sienoje neslepia pasišlykštėjimo liaudies muziką grojančiomis grupėmis. Jo žmona, Loreta Laučiuvienė yra Delfi.lt vyr. redaktorės pavaduotoja politikai, todėl nieko nuostabaus, jog jos vyras gauna kuo puikiausią eterį.
 
Dovydas Pancerovas dabar daro svaiginančią karjerą, akivaizdžiai prastuminėjami jo pigūs tekstukai. T.y daromas „naujas veidas“, kuris gali formuoti nuomones.
 
Algis Ramanauskas, tas senas gašlūnas, nuolat matomas televizijos eteryje, nors tesugeba tik keiktis ir išsidirbinėti bei tyčiotis iš tautinės kultūros. Bet juk tokių dabar reikia mūsų pop kultūrai, kaip matome.
 
Dar galima paminėti „lietuvį“ Andrių Užkalnį, kuris demonstratyviai veda savo vaikus į angliakalbę mokyklą ir nuolat "vemia" ant visko, kas lietuviška. Ko jis grįžo į Lietuvą? Kas jį proteguoja? Nes atsirado iš niekur.
 
Yra ir daugiau asmenų, jie tarpusavyje tampriai surišti. Jie lojalūs liberalkonservatorių linijai, daro karjeras, normaliai uždirba ir save priskiria laimingųjų sluoksniui, kai tuo tarpu net neslepia paniekos ir pasibjaurėjimo likusiai tautos daliai.
 
Tai naujoji penktoji kolona. Jie gal patys to ir nesuvokia bei yra tokie iš kvailumo, o jei suvokia, tai galima traktuoti juos tik kaip supuvėlius. Ši kolona drabsto purvais didžiąją dalį visuomenės, dergiasi iš vertybių, kurios daugumoje pasaulio šalių yra laikomos pagarboje. Nuolat įžeidinėja tautiškai nusiteikusius lietuvius, nors nuvažiavę į Ukrainą garbsto ten gyvenančius, daug radikalesnius ukrainų tautininkus.
 
Jie plauna mūsų jaunimui smegenis, skatina jų moralinį degradavimą ir kvailą neapykantą tiek savo tapatybei, tiek ir kitoms tautoms. Mums, patriotams, būtina kurti alternatyvą jų skleidžiamam blogiui. Žinoma, jeigu mums rūpi Lietuva kaip ori ir tautinė valstybė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą